Thảm trải ghế gỗ

Showing 1–10 of 19 results

 • Thảm trải ghế gỗ TG33

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG32

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG30

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG29

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG28

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 750,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG27

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG25

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG24

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG23

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000

 • Thảm trải ghế gỗ TG22

  Quick Overview

  Thông số kỹ thuật Combo thảm trải ghế

  • Kích thước ghế băng: 1.7m x 0.5m x 1 tấm
  • Kích thước ghế đơn: 0.5m x 0.5m x 2 tấm
  • Len công nghiệp dệt nút cắt,
  • Viền ngoài vắt sổ chống xổ sợi

  Họa tiết cổ điển, phù hợp với những ghế gỗ

  • Sản phẩm có bán lẻ từng tấm cho bộ ghế tràng kỷ hoặc bộ ghế 1 băng 4 đơn
  • Đối với những bộ ghế có kích thước nhỏ hơn 1.7m chúng tôi có thể hỗ trợ cắt đều 2 đầu của tấm thảm và may viền lại cho các bạn
  1,100,000 850,000